Νέα

1st HAAR Summer School on "Theory and practice of aerosol chemistry and engineering for climate, air quality, emissions and health effects"

As a member of the Hellenic Association for Aerosol Research (HAAR), APTL participates in the organisation of the 1st HAAR Summer School on "Theory and practice of aerosol chemistry and engineering for climate, air quality, emissions and health effects" (by means of  In-Situ and Remote Sensing Observations), that will take place at Navarino Environmental Observatory (NEO), Greece, 18-24th of May 2017.

For more information (program of lectures, registration, contact) please visit the HAAR official website (http://hellenic-aerosol.org/post.php?howMany=5&id=p11&l=en)

92nd meeting of the International Organization for Solar-Thermal technologies (SolarPACES) Executive Committee in Thessaloniki

The 92nd meeting of the SolarPACES Executive Committee will take place in Thessaloniki (Excelsior hotel, Komninon 10) in April 4-6, 2017. The meeting will be organized by the Centre for Research & Technology Hellas (CERTH), which is the appointed ExCo Representative of Greece in SolarPACES.

Περισσότερα...

APTL 20th Anniversary Celebration Conference - aptL 2.0

With extreme happiness and pride we invite all of our friends and collaborators at
aptL 2.0
the 20th Anniversary Celebration and Conference of the
Aerosol & Particle Technology Laboratory

aptL 2.0  will be held on June 2-3, 2016 at the Centre for Research and Technology-Hellas (CERTH) facilities in Thermi, Thessaloniki.

Plenary Speaker:

Prof. David Kittelson (Univ. Minnesota)

Περισσότερα...

Ημερίδα του ΚΑΠΕ για τα συγκεντρωτικά θερμικά ηλιακά συστήματα

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), διοργανώνει την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis (Παρθενώνος 19-25, Αθήνα), ημερίδα με θέμα: “Συγκεντρωτικά Θερμικά Ηλιακά συστήματα και συστήματα Συγκέντρωσης Ηλιακής ακτινοβολίας για Χημικές Διεργασίες”.

Περισσότερα...