Νέα

Dr. Athanasios Konstandopoulos joined the Editorial Board of the Journal of Aerosol Sience

Since 2014 Dr. Athanasios G. Konstandopoulos is a member of the Editorial Board of the Journal of Aerosol Sience. 

Περισσότερα...

New website has been launched

The new website of APTL has been launched!

Dr. Athanasios G. Konstandopoulos chairs the European Aerosol Assembly

Since October 2012 Dr. Athanasios G. Konstandopoulos chairs the European Aerosol Assembly (EAA).

8η Συνάντηση της ΕΕΕΑ (HAAR) στο ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη

Η 8η συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας Αερολυμάτων (ΕΕΕΑ) θα λάβει μέρος στις 26 Μαίου του 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων "ΑΙΟΛΟΣ" του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) , στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καλούνται να την παρακολουθήσουνε όλα τα ενεργά και μελλοντικά μέλη. Η συνάντηση είναι οργανωμένη σύμφωνα με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της ΕΕΕΑ. Σκοπό έχει να παρουσιαστούνε όλες οι σύγχρονες εξελίξεις και δραστηριότητες των μελών της ΕΕΕΑ  και να συζητηθούνε παρούσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής της ΕΕΕΑ στο EAC 2011.

Περισσότερα...