Μιχάλης Βατόςvatos

Τεχνικός

mvatos[at]cperi.certh.gr
Τηλ. +30 2310 498425


Σπουδές:

  • Τεχνική Επαγγελματική Σχολή Μηχανικών Αυτοκινήτων

Τομείς Ειδίκευσης:

  • Κατασκευή και συντήρηση εργαστηριακών μονάδων

Ο κ. Μιχάλης Βατός είναι τεχνικός οχημάτων με ειδικότητα μηχανοτεχνίτη. Εργάζεται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων από το 2001 με αντικείμενο την συγκόλληση μηχανολογικών κατασκευών, τη συντήρηση εργαστηριακών μονάδων, καθώς και την αγορά και προμήθεια υλικών του εργαστηρίου.


Πίσω στο Προσωπικό

Member Of

1.

European Automotive Research Partners Association (EARPA)

earpa

2.

European Aerosol Assembly

3.

International Aerosol Research Assembly

IARA_logo

4.

Hellenic Association for Aerosol Research (HAAR)

HAAR

5.

Nanotechnology Industries Association

NIA