Προσωπικό

Το Εργαστήριο Σωματιδίων και Τεχνολογίας Αερολυμάτων διευθύνεται από τον Αθανάσιο Γ. Κωνσταντόπουλο (Διπλ. Μηχ. Μηχ., M.Sc.M.E., M.Sc.Ch.E., M.Phil., Ph.D.), ο οποίος διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία στην τεχνολογία των αερολυμάτων και των σωματιδίων, και στελεχώνεται από μηχανικούς με ειδίκευση την χημική μηχανική, την μηχανολογία και τις περιβαλλοντικές επιστήμες και με εμπειρία στην διαχείριση αερολυμάτων και σωματιδιακών εκμπομπών, τα φαινόμενα μεταφοράς κολλοειδών συστημάτων και αερολυμάτων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μη παρεμβατικών αισθητήρων και οργάνων, την σύνθεση χημικών ενώσεων, την υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD), τις τεχνολογίες πορωδών μέσων και κόνεων, την τεχνολογία επεξεργασίας τροφίμων και την διαχείριση προγραμμάτων.Το Εργαστήριο επίσης φιλοξενεί προπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής  εργασίας ή/και πρακτική άσκησης και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Στο προσωπικό του ΕΤΕΣΑ ανήκουν οι:

Όνομα

Συνεργαζομένη Ερευνήτρια Χημικός Μηχανικός, PhD
Βαλσαμίδου Αθηνά Διοικητικό προσωπικό Οικονομολόγος
Βατός Μιχάλης Τεχνικός Μηχανικός αυτοκινήτων
Βλάχος Νίκος Συνεργαζόμενος Ερευνητής Αεροναυπηγός Μηχανικός, PhD
Δάσκαλος Εμμανουήλ Μηχανικός έρευνας Μηχανικός Επιστ. & Τεχνολ. Υλικών, MSc
Δελόγλου Δανιήλ Μηχανικός έρευνας Χημικός Μηχανικός
Δημητράκης Δημήτρης Υποψήφιος Διδάκτορας Χημικός Μηχανικός
Ζάρβαλης Δημήτρης Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ
Χημικός έρευνας Χημικός, ΜSc
Καλλής Κυριάκος  Συνεργαζόμενος Ερευνητής Χημικός Μηχανικός, PhD
Καραγιαννάκης Γιώργος Εντεταλμένος Ερευνητής Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD
Καραντώνης Δημήτρης Τεχνικός Ηλεκτρολόγος
Καστρινάκη Γεωργία Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια Φυσικός, MSc, PhD
Κιβωτίδη Σοφία Υποψήφια Διδάκτορας Χημικός Μηχανικός
Κωνσταντόπουλος Γ. Αθανάσιος Διευθυντής Μηχανολόγος & Χημικός Μηχανικός, PhD
Λέκκος Χριστόδουλος Μηχανικός έρευνας Χημικός Μηχανικός
Λορέντζου Σουζάνα Συνεργαζομένη Ερευνήτρια
Χημικός Μηχανικός, PhD
Μανδηλάς Χαράλαμπος Συνεργαζόμενος Ερευνητής Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD
Μελάς Αναστάσιος Συνεργαζόμενος Ερευνητής Χημικός Μηχανικός, PhD
Μπαλτζοπούλου Πηνελόπη
Μηχανικός έρευνας
Χημικός Μηχανικός, MSc
Ντόλιος Ιωάννης Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας
Χημικός Μηχανικός
Παγκούρα Χρύσα Μηχανικός έρευνας
Μηχανικός Επιστ. & Τεχνολ. Υλικών
Παντελίδης Παντελής Μηχανικός έρευνας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Παντολέοντος Γρηγόρης Συνεργαζόμενος Ερευνητής Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ
Παπαϊωάννου Ελένη Επικεφαλής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Χημικός Μηχανικός
Σακελλαρίου Κυριακή Υποψήφια Διδάκτορας Χημικός Μηχανικός, MSc
Σκεύης Γεώργιος Ερευνητής Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD
Σοφτάς Χρήστος Μηχανικός έρευνας Φυσικός
Τσάκης Απόστολος Μηχανικός έρευνας
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τσογγίδης Νικόλαος Μηχανικός έρευνας Χημικός Μηχανικός
Χασαπίδης Λεωνίδας Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας
Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Χρυσικοπούλου Μαρίνα Μηχανικός έρευνας
Χημικός Μηχανικός, MSc
Member Of

1.

European Automotive Research Partners Association (EARPA)

earpa

2.

European Aerosol Assembly

3.

International Aerosol Research Assembly

IARA_logo

4.

Hellenic Association for Aerosol Research (HAAR)

HAAR

5.

Nanotechnology Industries Association

NIA