Στρατηγική

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ ιδρύθηκε το 1996 και η στρατηγική εξέλιξης και ανάπτυξής του στηρίζεται στις παρακάτω ανάγκες της αγοράς:

Strategy_gr

 

Member Of

1.

European Automotive Research Partners Association (EARPA)

earpa

2.

European Aerosol Assembly

3.

International Aerosol Research Assembly

IARA_logo

4.

Hellenic Association for Aerosol Research (HAAR)

HAAR

5.

Nanotechnology Industries Association

NIA