Ακριβή Ασημακοπούλουakrivi_2

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

asimak[at]cperi.certh.gr
Τηλ. +30 2310 498245

Σπουδές:

  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Χημική Μηχανική, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τομείς Ειδίκευσης:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη διατάξεων αντιδραστήρων
  • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και χαρακτηρισμού αερολυμάτων
  • Μελέτη επιπτώσεων εκπομπών νανοσωματιδίων στο περιβάλλον και στην υγεία

H Δρ. Ακριβή Ασημακοπούλου είναι Χημικός Μηχανικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001) με διδακτορικό στην Χημική Μηχανική (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006). Έχει εμπειρία σε πειραματικές εργασίες, σε μεθόδους ανάλυσης και σε θεωρητική αξιολόγηση φαινομένων μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής της διατριβής, η Ακριβή Ασημακοπούλου μελέτησε εκτενώς, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πειραματικό επίπεδο, τα φαινόμενα μεταφοράς μάζας σε οριακά στρώματα που λαμβάνουν χώρα κατά την εκχύλιση υγρού-υγρού μέσω μεμβράνης μέσα σε στοιχείο κοίλων ινών και κατέληξε στην εξαγωγή μιας θεωρητικής συσχέτισης μεταφοράς μάζας και σε υποδείξεις για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση διεργασιών εκχύλισης με μεμβράνες.

Οι τρέχουσες δραστηριότητές της σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διατάξεων αντιδραστήρων, την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και χαρακτηρισμού βιομηχανικών αερολυμάτων και τη μελέτη των επιπτώσεων της έκθεσης των νανοσωματιδίων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Εργάζεται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων από τον Ιανουάριο του 2007.


Πίσω στο Προσωπικό