Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) ιδρύθηκε το 1996 στο ΙΔΕΠ (πρώην ΙΤΧΗΔ)/ΕΚΕΤΑ με βάση το ότι η επίλυση πολλών θεμάτων στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, της ενέργειας, των υλικών και των βιομηχανικών διεργασιών εξαρτάται από την κατανόηση και εκμετάλλευση της επιστήμης και τεχνολογίας των μικρο/νανο-σωματιδίων και των αιωρημάτων τους σε διάφορα ρευστά μέσα.  


Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται από αυτό το πολυσχιδές, αλλά ταυτόχρονα βασισμένο σε ένα κοινό επιστημονικό υπόβαθρο, σύνολο εφαρμογών, οι στόχοι μας είναι να διεξάγουμε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα όπως και να αναπτύσσουμε νέα τεχνολογικά προϊόντα σε αυτές τις στοχευμένες περιοχές, ανταποκρινόμενοι σε καλά διαπιστωμένες ανάγκες της αγοράς στους τομείς των "καθαρών μεταφορών", της "καθαρής ενέργειας" και των "in-situ τεχνολογιών μέτρησης σε διεργασίες".

Νέα του Εργαστηρίου

1st HAAR Summer School on "Theory and practice of aerosol chemistry and engineering for climate, air quality, emissions and health effects"

As a member of the Hellenic Association for Aerosol Research (HAAR), APTL participates in the organisation of the 1st HAAR Summer School on "Theory and practice of aerosol chemistry and engineering for climate, air quality, emissions and health effects" (by means of  In-Situ and Remote Sensing Observations), that will take place at Navarino Environmental Observatory (NEO), Greece, 18-24th of May 2017.

For more information (program of lectures, registration, contact) please visit the HAAR official website (http://hellenic-aerosol.org/post.php?howMany=5&id=p11&l=en)

92nd meeting of the International Organization for Solar-Thermal technologies (SolarPACES) Executive Committee in Thessaloniki

The 92nd meeting of the SolarPACES Executive Committee will take place in Thessaloniki (Excelsior hotel, Komninon 10) in April 4-6, 2017. The meeting will be organized by the Centre for Research & Technology Hellas (CERTH), which is the appointed ExCo Representative of Greece in SolarPACES.

Περισσότερα...

APTL 20th Anniversary Celebration Conference - aptL 2.0

With extreme happiness and pride we invite all of our friends and collaborators at
aptL 2.0
the 20th Anniversary Celebration and Conference of the
Aerosol & Particle Technology Laboratory

aptL 2.0  will be held on June 2-3, 2016 at the Centre for Research and Technology-Hellas (CERTH) facilities in Thermi, Thessaloniki.

Plenary Speaker:

Prof. David Kittelson (Univ. Minnesota)

Περισσότερα...

Member Of

1.

European Automotive Research Partners Association (EARPA)

earpa

2.

European Aerosol Assembly

3.

International Aerosol Research Assembly

IARA_logo

4.

Hellenic Association for Aerosol Research (HAAR)

HAAR

5.

Nanotechnology Industries Association

NIA