Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) ιδρύθηκε το 1996 στο ΙΔΕΠ (πρώην ΙΤΧΗΔ)/ΕΚΕΤΑ με βάση το ότι η επίλυση πολλών θεμάτων στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, της ενέργειας, των υλικών και των βιομηχανικών διεργασιών εξαρτάται από την κατανόηση και εκμετάλλευση της επιστήμης και τεχνολογίας των μικρο/νανο-σωματιδίων και των αιωρημάτων τους σε διάφορα ρευστά μέσα.  


Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται από αυτό το πολυσχιδές, αλλά ταυτόχρονα βασισμένο σε ένα κοινό επιστημονικό υπόβαθρο, σύνολο εφαρμογών, οι στόχοι μας είναι να διεξάγουμε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα όπως και να αναπτύσσουμε νέα τεχνολογικά προϊόντα σε αυτές τις στοχευμένες περιοχές, ανταποκρινόμενοι σε καλά διαπιστωμένες ανάγκες της αγοράς στους τομείς των "καθαρών μεταφορών", της "καθαρής ενέργειας" και των "in-situ τεχνολογιών μέτρησης σε διεργασίες".

Νέα του Εργαστηρίου

HYDROSOL-PLANT Final Workshop

Join us on November 28th, 2017 at the Plataforma Solar de Almeria, Spain for the Final HYDROSOL-PLANT workshop.

Περισσότερα...

"Trojan Horse Prize" for APTL about health effects assessment of the diesel emissions

APTL's scientific work on the health effects assessment of the diesel emissions was awarded by the Swiss doctors for the Environmental Protection ("Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz") with the Trojan Horse Prize for the best contribution on investigation health effects of automotive emissions, during the 21st ETH-Conference on Combustion Generated Nanoparticles at Zurich on June 19-22, 2017.

The work was presented by Penelope Baltzopoulou and refers to the "Cross Evaluating the Effects of a Cerium-Based Diesel Fuel Additive on Exhaust Toxicity with in vitro Air-Liquid Interface Cell Exposure Systems of Different Flow Patterns" (Penelope K. Baltzopoulou, Lynn E. Secondo, Akrivi Asimakopoulou, Daniel Deloglou, Christos Softas, Spyros Petrakis, Leonidas Chasapidis, Eleni Papaioannou, Nastassja A. Lewinski and Athanasios G. Konstandopoulos). 

Περισσότερα...

1st HAAR Summer School on "Theory and practice of aerosol chemistry and engineering for climate, air quality, emissions and health effects"

As a member of the Hellenic Association for Aerosol Research (HAAR), APTL participates in the organisation of the 1st HAAR Summer School on "Theory and practice of aerosol chemistry and engineering for climate, air quality, emissions and health effects" (by means of  In-Situ and Remote Sensing Observations), that will take place at Navarino Environmental Observatory (NEO), Greece, 18-24th of May 2017.

For more information (program of lectures, registration, contact) please visit the HAAR official website (http://hellenic-aerosol.org/post.php?howMany=5&id=p11&l=en)