Στρατηγική

Στρατηγική
Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ ιδρύθηκε το 1996 και η στρατηγική εξέλιξης και ανάπτυξής του στηρίζεται στις παρακάτω ανάγκες της αγοράς: