Προσωπικό

Επικεφαλής του εργαστηρίου είναι ο Δρ. Σπυρίδων Βουτετάκης, Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α'), με πολυετή εμπειρία σε δοκιμές και ανάπτυξη αισθητήρων, σχεδιασμό και κατασκευή πιλοτικών μονάδων, Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Σύγχρονα Όργανα.
Η έρευνά μας υποστηρίζεται από μια σειρά τεχνολογικών πλατφορμών μεταξύ των οποίων η σύνθεση και λειτουργικότητα/ενεργότητα υλικών, η χρήση μηχανικής για την ανάπτυξη πρωτοτύπων, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαστήριων και δομημένων αντιδραστήρων. Οι παραπάνω πλατφόρμες βρίσκουν εφαρμογή σε περιοχές όπως η βιώσιμη ενέργεια, ο έλεγχος εκπομπών, η κυκλική οικονομία, η βιοτεχνολογία και άλλες.

Στο προσωπικό του ΕΤΕΣΑ ανήκουν οι:

Όνομα

Αναγνωσταρά Ιωάννα Μαρίνα

Μηχανικός έρευνας
Χημικός Μηχανικός
Τεχνικός
Μηχανικός αυτοκινήτων
Βλάχος Νίκος
Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Αεροναυπηγός Μηχανικός, PhD
Μηχανικός έρευνας
Μηχανικός Επιστ. & Τεχνολ. Υλικών, MSc
Μηχανικός έρευνας
Χημικός Μηχανικός
Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας
Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ
Ζαχαροπούλου Βίλλη
Συνεργαζομένη Ερευνήτρια
Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD
Μηχανικός έρευνας
Χημικός, ΜSc

Καράνη Μαρία

Φυσικός έρευνας

Φυσικός, MSc

Τεχνικός
Ηλεκτρολόγος

Κύριος Ερευνητής

Χημικός Μηχανικός, MSc, PhD

Συνεργαζομένη Ερευνήτρια

Φυσικός, MSc, PhD

Μηχανικός έρευνας
Χημικός Μηχανικός
Μηχανικός έρευνας
Μηχανικός Επιστ. & Τεχνολ. Υλικών
Παντελίδης Παντελής
Μηχανικός έρευνας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Συνεργαζομένη Ερευνήτρια

Χημικός Μηχανικός, PhD
Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ
Ποραβού Χαρά
Μηχανικός έρευνας
Χημικός Μηχανικός

Σκεύης Γεώργιος

Κύριος Ερευνητής

Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD

Συρίγου Μαρία
Υποψήφια Διδάκτορας
Χημικός Μηχανικός

Υποψήφιος Διδάκτορας

Χημικός Μηχανικός
Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας
Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Μηχανικός έρευνας
Χημικός Μηχανικός, MSc

Φιλιππούση Ελένη

Μηχανικός έρευνας

Φυσικός, MSc