Παντολέοντος Γρηγόρης

Pantoleontos

Συνεργαζόμενος Ερευνητής

pantole[at]cperi.certh.gr

Tηλ. +30 2310 498414

Σπουδές:

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / M.B.A.

Τομείς Ειδίκευσης:

  • Προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών αξιοποίησης του υδρογόνου, εφαρμογές σχετικές με μεμβράνες και τεχνολογίες με καθαρό αποτύπωμα άνθρακα.

Ο κ. Γρηγόρης Παντολέοντος είναι κάτοχος διπλώματος Χημικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000) και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2003). Η ερευνητική του απασχόληση περιλαμβάνει πειραματική και υπολογιστική εργασία σε εφαρμογές μεμβρανών (μεμβράνες επαφής αερίου-υγρού, κεραμικές μεμβράνες), τεχνολογίες χρήσης άνθρακα (προσομοίωση αποπτητικοποίησης του άνθρακα), τεχνολογίες υδρογόνου (αντιδραστήρες αναμόρφωσης και water-gas-shift, αποθήκευση υδρογόνου), και στον στρατηγικό σχεδιασμό τεχνολογιών (SWOT και τεχνικο-οικονομική ανάλυση).

Πίσω στο Προσωπικό