Δελόγλου Δανιήλ

Deloglou

Μηχανικός έρευνας

deloglou[at]cperi.certh.gr

Τηλ. +30 2310 498246

Σπουδές:

  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τομείς Ειδίκευσης:

  • Πειραματική μελέτη συστημάτων ελέγχου αέριων και σωματιδιακών εκπομπών καύσης για σταθερές και κινητές εφαρμογές

Ο κ. Δανιήλ Δελόγλου είναι Χημικός Μηχανικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013). Το 2012 ξεκίνησε τη συνεργασία του με το ΕΤΕΣΑ, στα πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας (Πειραματική μελέτη οξείδωσης αιθάλης diesel σε καταλυτικά φίλτρα) και το 2014 εντάχθηκε στο δυναμικό του εργαστηρίου σαν μηχανικός έρευνας. Ανήκει στην ομάδα ελέγχου και δοκιμών των εκπομπών κινητήρων πετρελαίου και ασχολείται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του κελιού δοκιμών κινητήρα του εργαστηρίου.

Πίσω στο Προσωπικό