8η Συνάντηση της ΕΕΕΑ (HAAR) στο ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη

Η 8η συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας Αερολυμάτων (ΕΕΕΑ) θα λάβει μέρος στις 26 Μαίου του 2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων "ΑΙΟΛΟΣ" του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) , στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καλούνται να την παρακολουθήσουνε όλα τα ενεργά και μελλοντικά μέλη. Η συνάντηση είναι οργανωμένη σύμφωνα με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της ΕΕΕΑ. Σκοπό έχει να παρουσιαστούνε όλες οι σύγχρονες εξελίξεις και δραστηριότητες των μελών της ΕΕΕΑ και να συζητηθούνε παρούσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής της ΕΕΕΑ στο EAC 2011.

Η συνάντηση επίσης περιλαμβάνει και σεμινάριο της TSI πάνω στις τελευταίες λύσεις μετρητικών απαιτήσεων για τους παρακάτω τομείς:

  • Μέτρηση και Χαρακτηρισμός των Ρύπων από Διεργασίες Καύσης
  • Περιβαλλοντικός Έλεγχος
  • Χαρακτηρισμός των αιωρούμενων σωματιδίων στο εργασιακό περιβάλλον
  • Μέτρηση συνθετικών νανοσωματιδίων
  • Εισαγωγή σε νέα μηχανήματα μέτρησης

Πρόγραμμα Ημερίδας